At the end of the day, going forward, a new normal. - Sanal Ofis | Amfora Ofis | Hazır Ofis